Welcome to Retrojournal

all you ever need to know see my photographs /> read my journal

Bilder fra ōydis' 30 Śrs feiring
Jon, moder'n, Turid, Kaare, Tora og bakhodene til Wilhelm og ōydis
Jon, moder'n, Turid, Kaare, Tora og bakhodene til Wilhelm og ōydis

© 2003 Kjell Arnesen/café noir