Welcome to Retrojournal

all you ever need to know see my photographs /> read my journal

Bilder fra ōydis' 30 Śrs feiring
Turid og Tora
Turid og Tora

© 2003 Kjell Arnesen/café noir