Welcome to Retrojournal

all you ever need to know see my photographs /> read my journal

Bilder fra Synne og Eriks Bryllupsdag, 7. juni 2003
Eriks mansjettknapper: VIF! (Nestbest i by'n!)
Eriks mansjettknapper: VIF! (Nestbest i by'n!)

© 2003 Kjell Arnesen/café noir