Welcome to Retrojournal

all you ever need to know see my photographs /> read my journal

Bilder fra Synne og Eriks Bryllupsdag, 7. juni 2003
Gjestene venter
Gjestene venter

© 2003 Kjell Arnesen/café noir