Welcome to Retrojournal

all you ever need to know see my photographs /> read my journal

Bilder fra Synne og Eriks Bryllupsdag, 7. juni 2003
Gerd og Yngvar
Gerd og Yngvar

© 2003 Kjell Arnesen/café noir